Najczęsciej
zadawane pytania

Każdy nasz Klient uzyskuje pełny dostęp do swoich dokumentów. Oferujemy usługę elektronicznego archiwum dokumentów, co pozwala na uzyskanie wglądu w każdym momencie. Można też przyjść bezpośrednio do siedziby naszego biura rachunkowego, w celu fizycznego wglądu w dokumentację.
Staramy się być ciągle do dyspozycji naszych Klientów. Można do nas zadzwonić na nr. 604 744 734 lub napisać na adres biuro@zaufanyksiegowy.pl. Zapraszamy też osobiście (prosimy o wcześniejsze umówienie terminu)
W zależności ustalonych warunków współpracy – termin przekazania znajduje się w podpisanej umowie. Standardowe terminy to do 5 lub 10 dnia roboczego każdego miesiąca.
Sposobów przekazywania dokumentów jest kilka. W zależności, od preferencji naszych Klientów umożliwiamy przesył elektroniczny przez nasz portal, pocztą e-mail lub kurierem. Można też dostarczyć dokumenty osobiście – na adres 96-300 Żyrardów, ul. 1 Maja 21 lok. 1B1. Dla wymagających Klientów udostępniamy też możliwość odbioru dokumentacji bezpośrednio z siedziby firmy. Zadzwoń do nas, a nasz przedstawiciel przyjedzie i odbierze od Ciebie dokumenty w ustalonym terminie.
Z naszego doświadczenia, wynika, że najsprawniejszą metodą współpracy jest właśnie wyznaczenie pracownika do kontaktu z nami. Wiemy, jak zapracowani bywają przedsiębiorcy  Każdy Klient jednak sam wybiera najlepszą dla siebie opcję – można także kontaktować się osobiście, nie wyznaczając pracowników.
Zapraszamy w każdej chwili. Nie mamy stałych okresów „przyjmowania” Klientów. Jedyne, co należy zrobić, aby rozpocząć współpracę, to przekazać nam całą dokumentację od początku bieżącego roku.
Jeżeli udzielisz nam odpowiedniego pełnomocnictwa – nie musisz nic robić. Przeważnie tego typu kontrole odbywają się w siedzibie naszego biura – to kolejna kwestia, w której będziemy Cię wspierać.
Za błędy popełnione przez nasze biuro rachunkowe odpowiadamy wyłącznie my. Posiadamy oczywiście rozszerzone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 2 000 000zł, ale przez cały okres działalności polisa nigdy nie była wykorzystana – i mamy zamiar utrzymać ten kierunek.
W ogóle - od tego jesteśmy my. Po zawarciu umowy, kontaktujemy się w Twoim imieniu z wszystkimi instytucjami: począwszy od przesyłania deklaracji drogą elektroniczną, aż do porozumiewania się z ZUSem czy Urzędem Skarbowym. Od Ciebie wymagamy jedynie złożenia podpisu pod przygotowanymi przez nas dokumentami.
Tak, wypełniamy roczne zeznania podatkowe i co ważne, nie pobieramy za to dodatkowych opłat od klientów, z którymi mamy podpisaną umowę. Co ważniejsze, wysyłamy je również do urzędów (przy udzieleniu nam stosownych pełnomocnictw). Oczywiście, Klient jest o tym na bieżąco informowany. Pamiętaj jednak, że konieczna jest dyspozycja odnośnie osobistych PITów – wtedy najłatwiej unikniemy nieporozumień.
To zależy. Na wybór formy opodatkowania Klienci mają wyznaczone poniższe terminy: • do 20 stycznia roku podatkowego lub • do dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w którym można dokonać wyboru formy opodatkowania – przy rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub • przed rozpoczęciem działalności w przypadku karty podatkowej albo do dnia uzyskania pierwszego przychodu w pozostałych przypadkach, jeżeli wyboru formy opodatkowania nie dokonano we wniosku o wpis do CEIDG.
Mimo, że od połowy 2014 roku biura rachunkowe nie muszą wykazywać się posiadaniem certyfikatu księgowego, my oczywiście takowy posiadamy. W przypadku prowadzenia biura księgowego, prawnie wymagane jest ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, ale o to także zadbaliśmy.
Prace w firmie dzielimy pomiędzy czteroosobowe zespoły. W skład każdego zespołu wchodzi Menadżer Zespołu Księgowego (główny opiekun) oraz księgowi (opiekunowie). Dzięki temu, Klient ma możliwość kontaktu z osobą, która jest w pełni zorientowana w sytuacji firmy, dodatkowo wszystkie działania są koordynowane przez menadżera zespołu, co umożliwia kompleksową weryfikację i 100% zadowolenia naszych Klientów.
Pliki JPK będą generowane i przekazywane przez biuro do danych urzędów. Odbywa się to cyklicznie (co miesiąc) lub na wyraźne żądanie danego urzędu. W zależności od charakteru pliku JPK odbywa się to: • JPK_VAT są przekazywane cyklicznie co miesiąc, • JPK_PKPIR, JPK_EWP są przekazywane na żądanie organu kontroli.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi  na swoje pytania, bądź masz jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy na konsultacje. – jeżeli jest taka możliwość – warto dać tutaj mail lub button do formularza – nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszystkie pytania.

Jeżeli jesteś już naszym Klientem – skontaktuj się z Twoim opiekunem, on zawsze jest odpowiednio rozeznany w zakresie Twojej księgowości.

Kontakt

Czekamy na Ciebie

map pin icon

ul. 1 Maja 21/1B1
96-300 Żyrardów